مشخصات تکنیکی ایرباس ۳۸۰ (airbus A380)

در فایل دانلودی زیر اطلاعات کامل هواپیمای بزرگ و زیبای a380 ارائه شده است. این هواپیما در اواخر سال جاری بسیار در بین ایرانی ها معروف شد چراکه در قرارداد ایران ایر با شرکت ایرباس توافقاتی برای خرید این هواپیما انجام گرفته است که البته حاشیه های خاص خود را هم به همراه داشت.