تشریح ارابه فرود هواپیمای مسافربری (ایرباس ۳۲۰)

در این فایل در مورد ارابه فرود هواپیمای مسافربری ایرباس 320 بحث شده است. همانطور که می دانید ارابه فرود خود دنیایی دیگر در علم سازه هوافضاست و تکنولوژیهای پیشرفته ای در این صنعت وجود دارد.  اهمیت این موضوع را می توانیم با یک فیلم به شما نشان دهیم. مثلا در دو فیلم زیر حساسیت، پیچیدگی و مقاومت ارابه فرود را ...