جنگنده بدون خلبان

بوئینگ با انجام تغییراتی بر جنگده های f-16 بازنشسته ، آن ها را به طعمه های واقعی برای تمرین های نظامی و خلبانی تبدیل کرده است. این جنگنده ها با نام جدید qf-16 به صورت بدون سرنشین از راه دور کنترل می شوند و باعث وقعی تر شدن تمرین های ویژه نظامی می شوند.  [aparat]http://www.aparat.com/v/qTZ37[/aparat]