ارابه فرود هواپیمای مدل (۳)

در فایل زیر نکات مهم و ارزشمندی درباره طراحی و جانمایی ارابه فرود در هواپیماهای مدل و دست ساز آورده شده است. بنابراین علاقه مندان به این حوزه این مبحث را از دست ندهند... همچنین برای طراحی بدنه و ارابه فرود هواپیمای آب نشین، می توانید از مباحث ارزشمند زیر استفاده کنید:   فیلمهای زیر دو نمونه از ارابه فرود های جمع شونده ...

ارابه فرود هواپیما (۱)

ارابه فرود سازه ایست که هواپیما در هنگام توقف یا حرکت بر روی زمین بر آن تکیه دارد. ارابه فرود معمولاً دارای چرخ است ولی در برخی هواپیماها اسکی )برای برف( و محفظه هوا )برای آب( نیز بجای چرخ بکار م یرود. در بیشتر هواپیماها ارابه فرود پس از برخاستن هواپیما جمع م یشود تا از نیروی پسا بکاهد ارابه فرود يكي از ...

تشریح ارابه فرود هواپیمای مسافربری (ایرباس ۳۲۰)

در این فایل در مورد ارابه فرود هواپیمای مسافربری ایرباس 320 بحث شده است. همانطور که می دانید ارابه فرود خود دنیایی دیگر در علم سازه هوافضاست و تکنولوژیهای پیشرفته ای در این صنعت وجود دارد.  اهمیت این موضوع را می توانیم با یک فیلم به شما نشان دهیم. مثلا در دو فیلم زیر حساسیت، پیچیدگی و مقاومت ارابه فرود را ...