آیرودینامیک پهپادهای آینده بخش نهم

تغییرات خارج صفحه بال زاویه پیچش بال (twist) برای جلوگیری از جدایش جریان و بالا بردن کارایی آیرودینامیک در بال به کار می رود. پیچش به دو صورت در بال ایجاد می شود : پیچش آیرودینامکی : در این حالت نوع ایرفویل از ابتدا تا انتهای بال تغییر می کند. پیچش هندسی : در این حالت زاویه حمله ایرفویل ار ریشه تا نوک ...