سلام
دوستان راهنمایی کنن چطور mapping توی تحلیل سازه هوایی انجام میدن؟ روش خاصی داره؟