سلام
توی زمینه های مهندسی فضایی یا کنترل اوضاع اپلای چطوره ؟

آیا کسی رو می شناسید که بتونه پذیرش بگیره؟