فضاپیمای «جونو» (Juno) ناسا توانسته با شکستن رکورد فضاپیمای «روزتا»، در فاصله*ی ۷۹۳ میلیون کیلومتری از خورشید قرار بگیرد و دورترین فضاپیمایی باشد که انرژی خود را از نور خورشید تامین می*کند. فضاپیمای ناسا، رکورد آژانس هواپیمایی اروپا را تنها به مقدار یک میلیون کیلومتر افزایش داده است.

پیش از جونو، هشت فضاپیمای دیگر هم به سمت مشتری حرکت کرده*اند؛ اما همه*ی آن*ها از انرژی هسته*ای برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده می*کرده*اند.
«اسکات بولتون»، مسوول اصلی فضاپیمای جونو در موسسه*ی تحقیقاتی جنوب غربی (SwRI) ناسا در سن آنتونیو است. او درباره*ی رکورد شکنی فضاپیمای جونو گفته است:* “فضاپیمای جونو را با بهترین تکنولوژ*ی*های ممکن و برای کشف ریشه*های خود ساخته*ایم. از هر تکنیک ممکن برای دیدن ابرهای مشتری و رازهای نهفته*ی این سیاره در تاریخ منظومه*ی شمسی استفاده می*کنیم. کاملا جالب است که خورشید هم خود مشغول کمک به ما در کشف ریشه*های مشتری و دیگر سیاره*هایی که پیرامون آن می*چرخند است.”

فضاپیمای جونو که در سال ۲۰۱۱ پرتاب شده، اولین فضاپیمایی است که انرژی آن از پنل*های خورشیدی تامین می*شود و به این فاصله از خورشید رسیده است. به همین دلیل هم جونو پنل*های خورشیدی بسیار بزرگی دارد. فضاپیمای چهار تنی جونو، سه پنل ۹ متری دارد که هر کدام به ۱۸۶۹۸ سلول خورشیدی مجهز شده*اند. این سلول*های خورشیدی در فاصله*ای مشابه فاصله*ی زمین تا خورشید، می*توانند ۱۴ کیلووات برق تولید کنند.

پیش از جونو، هشت فضاپیمای دیگر هم به سمت مشتری حرکت کرده*اند؛ اما همه*ی آن*ها از انرژی هسته*ای برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده می*کرده*اند.

جونو قرار است در ماموریت ۱۶ ماهه*ی خود، در دورترین نقطه، فاصله*ای ۸۳۲ میلیون کیلومتری از خورشید داشته باشد.