نتايج اوليه كنكور كارشناسي ارشد هوافضا ۹۲

اين كار شما باعث ميشه تا همه مون از وضعيت درصدها و رتبه ها آگاه بشيم و به جمع بندي برسيم… خصوصا براي آيندگان هم يك سند مفيد و ماندگار خواهد بود.  طبق اطلاعيه سازمان سنجش نتايج اوليه كنكور سراسري كارشناسي ارشد ۹۲ اعلام شده است… لذا از همه داوطلبين هوافضا درخواست مي كنيم  به طور دقيق رتبه و درصدهاي خودشون رو در فرمي كه در ادامه اومده وارد كنند…

با تشكر از همكاري شما- سايت مركز مهندسي هوافضا

طراحی
اجسام پرنده
سازه های
فضایی
مکانیک
پرواز
آیرودینامیک ریاضیات زبان رتبه
۴۸ ۵۷ ۵۱ ۶۱ ۵۳ ۲٫۲ ۱
۴۸ ۵۵ ۳۸ ۳۸ ۵۸ ۲۸ ۳
۴۴ ۴۲ ۳۱ ۴۳ ۶۸ ۱۲ ۸
۴۵ ۲۲ ۴۰ ۴۸ ۶۱ ۳۸ ۹
۳۵ ۹ ۳۵ ۴۹ ۶۹ ۴۰ ۱۸
۷۵٫۵ ۱٫۷۵ ۴۱٫۶ ۲۴٫۵ ۷۰ ۱٫۱ ۲۴
۶۴ ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۵۰ ۲۸ ۳۳
۶۰ ۲۳ ۲۱ ۳ ۵۵ ۴۴ ۷۲
۳۷ ۳٫۵ ۱۶ ۳۶ ۶۰ ۴۳ ۷۸
۱۷ ۲۸ ۳۸ ۴۲ ۵۳ ۰ ۸۳
۵۷ ۱۷ ۲۴ ۲۱ ۵۱ ۸۵
۱۳٫۳ ۵۴٫۳ ۱۵ ۲۲٫۸ ۶۵ ۰ ۸۹
صفر ۴۰٫۳ ۱۵ ۱۷٫۵ ۹۳٫۳ ۱٫۱ ۱۰۶
صفر ۴۶ ۵ ۱۴ ۷۲ ۵۹ ۱۱۱
۲۵ ۱۶ ۱۴ ۵۰ ۵۰ ۰ ۲۰۳
۰ ۴۰ ۱۸ ۱۷ ۷۵ -۶٫۶ ۲۸۷
-۲٫۲ ۴۰ ۵ ۱۵٫۷ ۷۰ ۴٫۴ ۲۹۵
۳۵٫۵ ۸٫۷ ۶٫۶ ۴۲ سفيد ۵۵ ۳۲۷
۰ ۴۹ ۳ ۳۱ ۴۰ ۰ ۳۶۷
۰ ۲۹ ۱۳ ۷ ۷۵ ۱٫۱ ۳۹۸
۱۵ ۵ ۱۶ ۶۴ ۴۶ ۴۷۰
۶۰ ۰ ۱۱٫۶ ۵٫۲ ۳۸٫۳ ۱۸٫۸ ۴۷۳
۳۵٫۵ ۰ ۲۶٫۶ ۸٫۷ ۵۰ ۰ ۵۲۱
۰ ۳۰ ۷ ۸۴ ۶ ۵۵۵
۴۰ ۰ ۱۸ ۱۵ ۴۸ ۰ ۵۹۰
۲۸ ۱۵٫۷ ۱۵ ۷ ۴۱ ۰ ۶۰۶
سفيد ۵ ۳٫۳ ۴۶ ۴۵ ۳۰ ۶۱۲
سفيد ۳۳ ۱٫۶ ۲۲ ۵۶ -۳٫۳ ۶۲۱
سفيد ۲۱ سفيد ۱۹ ۵۵ ۷٫۷ ۶۶۷
۲ ۱۴ ۱۶ ۲۰ ۴۴ ۲۷ ۷۸۹
۲۶ ۲۶ ۱۹ ۱٫۷ ۳۳ ۳٫۳ ۸۶۳
۳۸ ۷ ۷ ۳۷ ۵ ۰ ۸۷۰
۴۰ ۰ ۱۰ ۳٫۵ ۳۸٫۳ -۱٫۱ ۹۰۰
۰ ۱۰٫۵ ۵ ۸٫۷ ۶۵ -۱٫۱ ۹۵۷
۰ ۱ ۱۱ ۵ ۵۳ ۲۷ ۹۹۵
۳۱ ۰ ۲۰ ۷٫۲ ۳۵ ۰ ۱۰۰۳
۰ ۷ ۲۰ ۰ ۴۵ ۳۱ ۱۱۰۸
۱۳ ۵ ۱۵ ۱۰ ۳۰ ۰ ۱۱۱۴
۴۷ ۰ ۳۲ ۷ ۰ ۰ ۱۱۶۶
۱۳ ۰ ۱۸ ۵٫۲ ۴۰ ۱۶ ۱۱۹۴
۲۲٫۲ ۰ ۱۶ -۱٫۷ ۲۵ ۱۸ ۱۲۱۸
۰ ۱۵٫۷ ۱۳٫۳ ۳۱٫۵ ۱۰ ۶٫۶ ۱۲۳۳
۸ ۰ ۱۸ ۱۲ ۳۰ ۰ ۱۳۲۶
۳۶ ۷ ۲۵ ۸ ۰ ۱۴۲۰
۴۰ ۵ ۲ ۲۰ ۰ ۰ ۱۶۰۴
۰ -۳٫۵ ۰ ۱۴ ۱۱ ۴۱ ۱۹۵۹
۱۳٫۳ ۳٫۵ ۵ -۱٫۷۴ ۵ ۲۷٫۸ ۲۱۶۷

 

مطالب مرتبط: 

جدول نتايج نهايي كنكور ارشد هوافضا ۹۱

انتخاب رشته کنکوری های سراسری و هوافضا

چند نکته درباره انتخاب رشته ارشد هوافضا ۹۱….

من میخوام شروع کنم….

درصد رتبه های کنکور هوافضا

آشنایی با کنکور ارشد هوافضا

 

كلمات كليدي: نتايج اوليه كنكور هوافضا ۹۲ – ارشد هوافضا ۹۲ – درصدهاي كنكوري – آمار رتبه هاي كنكور هوافضا ۹۲ – كنكور سراسري كارشناسي ارشد هوافضا ۹۲ – جدول رتبه ها و درصدهاي كنكور هوافضا – قبولي در رشته هوافضا – رتبه هاي قبولي در هوا فضا – انتخاب رشته هوا فضا – قبولي ارشد هوافضا دانشگاه – آخرين رتبه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *