اولین گردهمایی علاقه مندان ساخت و پرواز (گزارش تصویری)

 

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_m82UvDbHOTwK.jpg

این همایش که در ۱۸ مهرماه برگزار شد، با حضور علاقه مندان و پرواز انواع هواپیماهای مدل همراه بود. در این همایش اطلاعات مفیدی به علاقه مندان منتقل شد و با پرواز هواپیماها، شور و هیجان در شرکت کنندگان همایش ایجاد شد. در ادامه تصاویری از این همایش را برای شما قرار دادیم و در آینده فیلمهای پرواز را قرار خواهیم داد.

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_6QYuQdGbj0gz.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_sgKyRKH4I9N5.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_CpBQ9ya5EyoV.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_Rvx2vUqd12SH.jpg

 

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_CZBLXPFZ5Gp4.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_5Gy05dVMPJDA.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_dueTmwboLd1j.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_s60nCph8vV7q.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_yS3Db7E5riOT.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_Up9gJyF3uFfw.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_uCtfYqMN9FRZ.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_BVUt5iDOBuX1.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_1Pk6vXqyGLMx.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_YavdrLfDfO8E.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_RMST8qJy7uts.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_HZgOltBAKxd3.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_96eN4ifG2yDi.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_93ftlN2BuFnd.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_Ho5Hg4GbYTV8.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_m82UvDbHOTwK.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_MB2SpVZT0Ubf.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_Nh8l2SjpuYTQ.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_w6opQowcpouV.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_0Kp0eGesncUe.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_v4KfRdwDYatp.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_EgHuK3FKCuJg.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_2nOfGiA2bKXt.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_oJxDkgspC1ZN.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_sfXvQgRHKgmQ.jpg

 

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_FmHhxfQcoDfP.jpg

http://asec.ir/wp-content/uploads/2014/12/asec_kO5nFU1x1NiG.jpg

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *