کامپوزیت در جنگنده سوخو ۴۷ (۶)

سوخوى ۴۷ در اصل به عنوان بسترى جهت انجام آزمايشات مهم روسها در زمينه مواد كامپوزيت و سيستم هاى پيچيده ديجيتال ساخته شد. از نماى كنار، (FBW) كنترل پرواز بدنه سوخوى ۴۷ تخم مرغى شكل است و با استفاده از آلياژهاى آلومينيوم و تيتانيوم ساخته شده است؛ ضمن اينكه ۱۳ درصد از وزن بدنه با استفاده از مواد كامپوزيتى شكل گرفته است.

بيش از ۹۰ درصد سازه پوششى روى بالها را مواد كامپوزيتى تشكيل می دهند. قسمت داخلى چنين بالى مى بايست از مواد بسيار قوى ساخته شود تا در برابر نيروهاى پيچشى كه سعى در چرخاندن و شكستن بالها دارند، به ويژه در سرعتهاى بالا، مقاومت نمايد. بالهاى رو به جلو، در معرض نیروی قرار می گیرد که باعث از هم گسیختن سازه بال می شود. به تازگى كه استفاده از مواد كامپوزيت در ساخت بدنه هواپيما رواج يافته است، امكان طراحى هواپيمايى با بالهاى رو به جلو را ميسر مى سازد.

ناگزيرى نيروهاى پيچشى، باعث شده است تا به منظور افزايش استحكام بال، در ساخت آن، به ميزان قابل توجهى از مواد كامپوزيتى استفاده گردد. به منظور رفع مشكل پيچش حول محور افقى (wing-twisting)، در بالهاى سوخوى ۴۷، به طور گسترده و با دقت فراوان از مواد كامپوزيت استفاده شده است تا به هنگام انجام مانورهاى سنگين يا پرواز در زاويه هاى بالا، ساختمان بال به هنگام پيچش، مقاومت كافى از خود نشان دهد و الگوى آيروديناميكى  خود را حفظ نمايد.

منابع:

  • مجله كامپوزيت، شماره ۳، صفحه ۱۷
  • www.itan.ir
  • www.tebyan.com
  • Wikipedia
  • www.AftaBlog.com
  • Iran Composite Network
  • www.forum.iranblog.com
  • www.Chamrannano.ir

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *