هندبوک رباتیک

در فایل زیر هندبوک Robotics and Automation Handbook را برای دانلود قرار دادیم. این کتاب مطالب جامعی در زمینه رباتیک را در خود دارد. برای اطلاع بیشتر می توانید عناوین فصل های کتاب را در زیر ببینید که در مورد هر موضوع مطالب مفصلی در کتاب وجود دارد:

۱ The History of Robotics

۲ Rigid-Body Kinematics

۳ Inverse Kinematics

۴ Newton-Euler Dynamics of Robots

۵ Lagrangian Dynamics

۶ Kane’s Method in Robotics

۷ The Dynamics of Systems of Interacting Rigid Bodies

۸ D-H Convention

۹ Trajectory Planning for Flexible Robots

۱۰ Error Budgeting

۱۱ Design of Robotic End Effectors

۱۲ Sensors

۱۳ Precision Positioning of Rotary and Linear Systems
۱۴ Modeling and Identification for Robot Motion Control
۱۵ Motion Control by Linear Feedback Methods
۱۶ Force/Impedance Control for Robotic Manipulators
۱۷ Robust and Adaptive Motion Control of Manipulators
۱۸ Sliding Mode Control of Robotic Manipulators
۱۹ Impedance and Interaction Control
۲۰ Coordinated Motion Control of Multiple Manipulators
۲۱ Robot Simulation
۲۲ A Survey of Geometric Vision
۲۳ Haptic Interface to Virtual Environments
۲۴ Flexible Robot Arms
۲۵ Robotics in Medical Applications
۲۶ Manufacturing Automation

download-whight

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *