طراحی هواپیما قسمت اول

طراحی هواپیما  ۱-۱

اولین مسئله مورد توجه در طراحی هواپیما تخمین وزن اولیه آن است،سعی می کنیم نکات موجود در این مقوله را در چند نوبت برای شما شرح دهیم..

ابتدا به پارامترهای وزن می پردازیم تا از این درگاه بتوانیم تخمینی از وزن هواپیمای مورد نظر خود داشته باشیم.فرمول کلی وزن یک هواپیما به شکل زیر است :

WT0=WOE+WF+Wpay                          معادله ۱- ۱

WT0    : بیشترین وزن هواپیما در طول یک ماموریت (وزنی که در حالت برخاست دارد)

WOE : وزن خالی عملیاتی که خود توسط یک فرمول بدست می آید :

WOE=WE+Wtfo+Wcrew

WF   : وزن سوخت

Wpay : وزن محموله

Wtfo : وزن سیالات موجود در هواپیما به جز سوخت                      Wtfo=0.005WT0

Wcrew :وزن خدمه

WE : وزن خالی هواپیما (این حلقه اصلی در این زنجیره است که ما به دنبال آن می گردیم و برای طراحی هواپیمای مورد نظرمان به آن احتیاج داریم…)

برای یافتن این پارامترها باید بدانیم که اصلی ترین روش٬ استفاده از بانک آماری هواپیماهای همرده هواپیمای مورد نظر ماست….در اینجا (طبق پیشنهاد راسکم) ما پارامتر بیشترین وزن (وزن برخاست) را با توجه به بانک آماری حدس می زنیم،سپس دیگر پارامترها را با توجه به ماموریت هواپیما مورد نظرمان تخمین اولیه می زنیم و در انتها وزن خالی را محاسبه می کنیم…این انتهای کار ما نیست تازه شروع یک سیکل است. باید وزن خالی هواپیما را از هر نظر بسنجیم و در صورت نیاز(که قطعا وجود خواهد داشت) باید سیکل را تکرار کنیم تا معقول ترین وزن خالی رابیابیم….

WE= WT0- Wtfo- Wcrew- WF- Wpay

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *