رشته هوافضا در دانشگاه پیام نور مشهد

ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ:

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺟﻠﺴﺎت ۹۴ مورﺥ ۶۵/۸/۲۷  ﻭ۹۷  ﻣﻮﺭﺥ ۶۵/۹/۲۵  ﺷﻮﺭﺍﻳﻌﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻤﻼً ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ۱۳۶۷ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ۵ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﺩﺭ ۲۸ مرﻛﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﻮﺭﻳﺤﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۶۸-۱۳۶۷ فعاﻟﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻌﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺩﺭﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭﺣﺪﻭﺩ ۵۰۰  ﻣﺮﮐﺰ ﻭ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺒﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

 

دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در سال ۱۳۵۶ تاسیس شد و در حال حاضر بیش از ۲۰،۰۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا دارد.

رشته های دانشگاه پیام نور مشهد :

گروه آموزشی مقطع / رشته تحصیلی
کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد دکترا
الهیات و معارف اسلامی الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی)الهیات و معارف اسلامی (ادیان و عرفان اسلامی)الهیات و معارف اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی) تربیت معلم قرآن کریمآموزش دینی و عربی
علوم اجتماعی و اقتصاد علوم اقتصادی (نظری)علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)مدیریت دولتیمدیریت بازرگانیمدیریت جهانگردیمدیریت صنعتی

علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری و روابط عمومی)

علوم انسانی آب و هوا شناسیتاریختربیت بدنی و علوم ورزشیزبان و ادبیات فارسی (محض)جغرافیا و برنامه ریزی روستاییجغرافیا و برنامه ریزی شهریعلوم اطلاعات و دانش شناسی

علوم سیاسی

حقوق

حسابداری

روانشناسی عمومی

مترجمی زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

زبان و ادبیات عرب

علوم تربیتی-مدیریت برنامه ریزی آموزشی

علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)

راهنمایی و مشاوره

آموزش حرفه و فنامور تربیتیآموزش زبان انگلیسیتربیت بدنی و علوم ورزشیآموزش و پرورش ابتدایی الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)تاریخ

زبان و ادبیات فارسی

جامعه شناسی

کتابداری

علوم اقتصادی

(اقتصاد نظری)

علوم پایه آمار و کاربردهاریاضی (محض)ریاضی (کاربردی)ریاضیات و کابردهازیست شناسی (علوم گیاهی)زیست شناسی (عمومی)زمین شناسی (کاربردی)

زمین شناسی (محض)

شیمی (کاربردی)

شیمی (محض)

علوم کامپیوتر

فیزیک (حالت جامد)

فیزیک (هسته ای)

فیزیک (اتمی و مولکولی)

آموزش ریاضیآموزش علوم تجربی آمارریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)ریاضی محض (آنالیز)ریاضی محض (جبر)زیست شناسی بیوشیمیشیمی (معدنی)شیمی (آلی)

شیمی (تجزیه)

فیزیک (هسته ای)

فیزیک (حالت جامد)

شیمی – فیزیکشیمی (تجزیه)شیمی (معدنی)شیمی (آلی)
علوم کشاورزی مهندسی اقتصاد کشاورزیمهندسی آب و خاکمهندسی علوم کشاورزیمهندسی کشاورزی (امور دامی)مهندسی کشاورزی (ماشینهای کشاورزی)مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستمهندسی مدیریت و آبادای روستاها

ترویج و آموزش کشاورزی

تولیدات دامی
فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)مهندسی کامیپوتر (سخت افزار)مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی مدیریت اجراییمهندسی مدیریت پروژهمهندسی هوافضامهندسی مکانیک

مهندسی صنایع

مهندسی خودرو

مهندسی رباتیک

مهندسی راه آهن

مهندسی عمران

مهندسی معماری

مهندسی شهرسازی

مهندسی پلیمر

مهندسی پزشکی

مهندسی برق (الکترونیک)

مهندسی برق (قدرت)

مهندسی برق (مخابرات)

مهندسی برق (کنترل)

هنر و رسانه صنایع دستیطراحی پارچه و لباسکتابت و نگارگری (۵ گرایش)

 

تماس با دانشگاه :

آدرس : خراسان رضوی – مشهد مقدس – بلوار معلم – معلم ۷۱ – دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

تلفن : ۵-۳۸۶۸۳۰۰۲ و ۳۸۶۸۳۹۰۰

دورنگار : ۳۸۶۸۳۰۰۱ – ۰۵۱

پیامک : ۳۰۰۰۲۲۲۲۸۶۹۱۰۹

سایت : www.pnum.ac.ir

پست الکترونیک : info@pnum.ac.ir

  رشته مهندسی هوافضا دانشگاه پیام نور مشهد :

طبق دفترچه انتخاب رشته سال ۹۳ در ایران ۵ دانشگاه دولتی و ۴ دانشگاه پیام نور رشته مهندسی هوافضا را در مقطع کارشناسی ارائه میدهند که عبارتند از :

 • دانشگاه صنعتی شریف تهران
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران
 • دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
 • دانشگاه صنعتی ارومیه
 • دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
 • دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
 • دانشگاه پیام نور مرکز کرج
 • دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

و همانطور که مشاهده میشود در شرق کشور تنها دانشگاه پیام نور مشهد این رشته را در مقطع کارشناسی ارائه میدهد. هر چند در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در چند گرایش دانشجو میپذیرد.

در دانشگاه پیام نور مشهد از سال ۱۳۹۰ شروع به پذیرش دانشجو در رشته هوافضا نموده است. در این دانشگاه رشته هوافضا دانشکده جدایی ندارد و از زیرمجموعه های مهندسی مکانیک به حساب می آید حتی ساختمانها و کلاسها و آزمایشگاههای آن نیز با سایر رشته ها مشترک است و در حال حاضر حدود ۱۸۰ نفر در رشته هوافضا و در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و حدود ۱۰ نفر از فارغ التحصیلهای دانشگاه در کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۴ شرکت کردند که ۲ نفر آنها در گرایش های پیشرانش و کنترل دانشگاه مالک اشتر قبول شدند البته بیشتر بچه ها که پروژه هاشون باقیمانده است در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵ فارغ التحصیل میشوند.

 

کمیته هوافضای دانشگاه پیام نور مشهد : اولین دانشجویان رشته هوافضا در دانشگاه کمیته مهندسی هوافضای دانشگاه رو تشکیل دادند که این کمیته تا کنون در مسابقات بسیاری مانند کن ست ، ساخت هواپیماهای گلایدر دست پرتاب و …، شرکت و مقامهایی نیز به کسب کرده اند که در ذیل محیط کمیته و مقاومهای کسب شده به همراه سایر فعالیتهای انجام شده آورده شده است.

امتحانات ، شهریه و خوابگاه :

برگذاری کلاسها و امتحانات : بر خلاف آنچه در بیشتر راهنماهای انتخاب رشته ذکر شده و گفته میشود که دانشگاه پیام نور کلاس حضوری ندارد. باید عرض کنم که این دانشگاه برای تمام دروس بدون استثناء صبح و بعد از ظهر کلاس حضوری دارد ولی شرکت در آنها اجباری نیست و این یکی از بزرگترین مزایای این دانشگاه است خصوصاً برای کسانیکه تمایل دارند درسها را بصورت خودخوان بگذرانند و وقت خود را در دانشگاه هدر ندهند و همچنین برای شاغلین، بسیار ایده آل میباشد البته شهریه کلاسها چه دانشجو در کلاس شرکت کند، چه شرکت نکند در هر صورت اخذ میشود. البته شرکت در کلاسهای عملی ، آزمایشگاهها و کارگاه ها اجباری میباشد.

سیستم نمره دهی این دانشگاه نیز بدین صورت است که ۱۴ نمره مربوط به امتحانات پایان ترم است که بصورت چهار گزینه ای و تشریحی و سراسری گرفته میشود و از این لحاظ هر امتحان خود یک کنکور به حساب می آید ۶ نمره باقیمانده نیز به دو روش محاسبه میشود روش اول نمره ای است که استاد به دانشجو میدهد و استادان برای ترغیب دانشجو به حضور در کلاس معمولاً این ۶ نمره را بر اساس امتحان میان ترم و حضور دانشجو در کلاس به آن میدهند و کسانیکه در کلاس حضور ندارند معمولاً از این ۶ نمره بی بهره اند. و روش دوم همان نمره ای که دانشجو از امتحان پایان ترم میگیرد ضرب در   میشود بدین صورت ۲ نمره برای دانشجو بدست می آیند :

 • نمره پایان ترم (حداکثر ۱۴) بعلاوه نمره میان ترم استاد (حداکثر ۶) = ۲۰
 • نمره پایان ترم ضرب در (حداکثر ۲۰) = ۲۰

از این دو نمره هر کدام بیشتر باشد بعنوان نمره دانشجو در کارنامه ثبت میشود. این روش معایب و مزایایی دارد از مزایای این روش این است چون سوالات سراسری است مانند سوالات کنکور استاندارد است و سطح سوالات برای کل کشور تنظیم میشود. البته این به معنی آسان بودن سوالات نیست. خود شما میتوانید سوالات دانشگاه را از اینترنت دانلود کرده و اطلاعات خودتون رو با جواب دادن به این سوالات بسنجید و از معایت این طرح، (البته برای دانشجوهای تنبل) این است که دیگر نمیشود با دیدن استاد نمره قبولی گرفت.

شهریه : شهریه های دانشگاه پیام نور بطور کلی از شهریه دانشگاه های آزاد ، غیر انتفاعی ، علمی کاربردی و پردیس های دانشگاههای صنعتی بسیار کمتر است و تقریباً با شهریه دانشگاههای دولتی شبانه برابر است.

خوابگاه : دانشگاه پیام نور بدلیل سیاستهای جذب دانشجوی بومی کلاً خوابگاه ندارد.

کلاسها و آزمایشگاهها : وضعیت کلاسهای قدیم دانشگاه چندان مطلوب نیست ولی ساختمانهای جدیدی که طی چند سال اخیر ساخته شده و یا هنوز در حال ساخت هستند مطلوب میباشند، البته آزمایشگاههای شیمی و زیست دانشگاه نسبت به آزمایشگاههای کامپیوتر و فیزیک وضعیت به روزتر و مطلوب تری دارند، دانشگاه نماز خانه ، سوله فرهنگی (محل استقرار کمیته هوافضا ، کمیته رباتیک ،کمیته پل ماکارونی ، بسیج ، انجمن دانشجویی و ….) سالن ورزشی ، کتابخانه و سلف و بوفه نیز دارد.

 

برخی از اساتید رشته هوافضا :

مقدمه­ای برهوافضا ایوب تیموری باخرزی دانشجوی دکترای شریف
آیرودینامیک ۱ ابولفضل رستم زاده ارشد خواجه نصیر گرایش پیشرانش
آیرودینامیک ۲ ایوب تیموری باخرزی دانشجوی دکترای شریف
تحلیل سازه محمدرضا ثابتی ارشد هوافضا گرایش سازه
طراحی سازه محمدرضا ثابتی ارشد هوافضا گرایش سازه
زبان تخصصی محمدرضا ثابتی ارشد هوافضا گرایش سازه
مکانیک مدار مصطفی ذاکری دکترای خواجه نصیر گرایش دینامیک پرواز
مکانیک پرواز ۱ مصطفی ذاکری دکترای خواجه نصیر گرایش دینامیک پرواز
مکانیک پرواز ۲ سید امین باقرزاده شهری دکترای شریف گرایش دینامیک پرواز
کنترل اتوماتیک سید علیرضا اقوامی دکترای برق
سوخت و احتراق صادق ظفریان دانشجوی دکترای امیرکبیر گرایش پیشرانش
جلو برنده ها پیمان محمدی دانشجوی دکترای دانشگاههای روسیه گرایش پیشرانش
طراحی هواپیما ۱ وحید بهادری نوغانی دکترا
طراحی هواپیما۲ وحید بهادری نوغانی دکترا
توربوماشین ها سید مرتضی جواد پور دانشجوی دکترای گرایش پیشرانش

 

 

39 دیدگاه درباره “رشته هوافضا در دانشگاه پیام نور مشهد

 1. علی

  به نظر من تحصیل در این دانشگاه فقط پول وعمر ادمو میگیره اصن هوافضا تو ایران که صنعتی نداره یعنی یه جک همه کسایی که تو رشته هوافضا درس خوندن بیکار شدن نهایتا رفتن تو دانشگاه ساعت کاری درس میدن با حقوق بسیار ناجیز برا خارج هم بورسیه نمیدن چون رشته استراتژیکیه. وکلا یه جور سرگمیه برا جوونا حتی نابغه هایی مثل دکتر ملاعک که بورسیه امریکا بودن درزمان شاه الان نهایتا تو شریف داره درس میده ومیگفت که کاشکی اینقد درس نمیخوندم یا حداقل ایرا نمیموندم. واب بخ خال این دانشجوی بدبخت که میرن دنبال درس نهایتا باید برن کنار یه دست دیپلمه شاگردی کنن همه اینها واقعیتهای جامعه ماست.

  پاسخ
 2. Reza

  سلام، اتفاقا به نظر من این طوری نیست، این رشته کاملا علمی هستش و بعد از فارغ التحصیلی شما می توانید کار مهندس مکانیک رو انجام بدید، در ضمن در آینده نه چندان دور ایران زمین به این رشته استراتژیک نیاز مبرم داره.
  اما نمیتونم قبول کنم که این رشته را دانشگاه پیام نور میتواند ارایه کند چون فرد حتما باید سر کلاس حضور پیدا کند و با استاد ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، این رشته، بسیار سنگین بوده و دانشجوی زبده و تیز هوشی را میطلبد، و در دنیا توی این رشته سرمایه گذاری زیادی میشود، و ایران اسلامی هم کم کم متوجه شده که باید به این رشته بها بدهد چرا که بواسطه این رشته، رشته های مهندسی دیگر نیز پبشرفت خواهند کرد.

  پاسخ
 3. علی

  رضا معلومه که هیچی از این رشته نمیدونی من با تمام اساتید بزرگ ایران مثل دکتر ملاعک فوق دکتری دینامیک پرواز از امریکا دکتر مظاهری دکترای پیشرانش از امریکا ومهندس محمدی که استاد بنده بودن ودانشجو دکتری پیشرانش در روسیه بودن خیلی صحبت کردن نهایت کاری که میشه تو ایران کرد تدریس بصورت ساعت کاریه شما فک میکنی اونا دانششونو مین در اختیار ما بزارن تا بتونیم باهاشون رقابت کنیم من خودم تو کار تعمیراتم هنوز یدونه پیچ جنگندهf 4 نمیتونیم بسازیم چه برسه به کارای دیگه اگثر جنگندهامون زمینگیرن به خاطر نداشت قطعات یدیکی. شما ببین حتی ایرباسو ۵ کشور باهم میسارن به تنهایی نمیتونن کاری بکنن بعد ما اونقت میخایی راه ۱۰۰ صاله اونا رو بریم. اونم با دوهزار بودجه؟ در حقیقت هیچ هواچیمایی رو علمی طراحی نکردن معمولا یه هنر وبه صورت سعی خطا بوده چون تعوریامون هنوز ضعیفن برای همین به دوستان پیشنهاد نمیکنم وارد این رشته بشن. مکانیک برن خیلی بهتره برای ویزاشونم راحت تره در ضمن همه تو کمکور اول میزنن مکانیک بعد اگه قبول نشدن میان هوافضا. شما اگه هواپیما هم بسازین با سلام صلوات پرواز نمیکنه دادش که میگی ایران اسلامی

  پاسخ
 4. فرشید

  دقیقا همین طوره که علی میگه باید قبول کرد کشورا ما یه کشور مصرف کننده است با برداشته شدن تحریم ها حتی این ولع مصرف گرا بودن بدترم میشه به همین دلیل رشته هایی مثل هوافضا وضعیت کاریش فلاکت بارتر از اینم میشه
  تو کشوره ما ته استفاده هوافضا تو تعمیر نگهداری هواپیماست که تازه اونو یه کاردانیه A&P بهتر انجامش میده دیگه شما حساب بقیشو بکنید دیگه…
  بطور کلی اگه ادم میخاد وقت بذاره واسه ادامه تحصیل بهتره واسه مکانیک بذاره که انعطاف پذیر تره!!!

  پاسخ
 5. momo

  اونایی که تو امیرکبیر و شریف هوافضا خوندن کار ندارن چه برسه به این بندگان خدا!! یکی از دوستام ارشد آیرو امیرکبیر کار گیرش نیومد الان طلا فروشی کار میکنه البته وضعش خیلی خوب شده در واقع خوب شد براش کار هوافضایی جور نشد. الانم یه دوست دیگه دارم فارق التحصیل مکانیک پرواز شریف هرجا میره برا استخدام over qualify میشه!

  پاسخ
 6. علی

  این فاجعه بیکاری فقط مربوط به هوافضا نیست تمام رشته ها همینطوره طبق امار وزارت علوم الان حدود یک میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم که لیسانس فوق لیسانس ودکتری دارن.دیگه عمق فاجعه رو خودتون درک کنین یه استادی داشتیم یادش بخیر میگفت از این مملکت بزارین برین هرکی اینجا وایستاده بدبخت شده همون کاری هم که داشته از دست داده. میگفت با یه هزینه کم حدود ۲۰ میلیون میشه رفت کانادا. من خودم ترجیح میدم مثلا تو کانادا کارگرباشم تا اینکه تو کشور خودم یه مهندس تحصیل کرده بیکار که اخرشم باید برم شاگردی زیر دست یه دیپلمه و احساس سرخوردگی شدید. اخه بدبختب ادمم روش نمیشه بگه من رفتم۵ سال دانشگاه درس خوندم الان دارم کارگری میکنم ابرو ادم میره هم تو فامیل هم توی کار پیش بقیع کارگرا. ولی اگه خارج باشمو کار گری کنیم به این امید که یه روز بتونم کار مهندسی کنم میتونم احساس بهتری پیدا میکنم.تازه با این فرهنگ مذخرف ما ایرانیا که خدا نکنه بفهمن تحصیل کرده ای وهیچی نشدی همش ادمو مسخره میکنن

  پاسخ
 7. Reza

  سلام دوستان دقیقا همین طور هستش که علی آقا فرمودن، بیکاری فقط مربوط به مهندسی هوا فضا نیست به رشته های دیگه هم سرایت کرده و حتی پزشک بیکار هم الان تو ایران داریم،
  و در نظر بگیرید خروجی مهندسی هوا فضا خیلی کمتر از رشته های مهندسی دیگه هست و همون طور که خدمتتون عرض کردم مهندس هوا فضا میتونه کار یک مهندس مکانیک رو انجام بده،
  میگن زمانی که جنگ تموم شد دو کشور المان و ژاپن هیچی نداشتن و مردمشون ساعت ها رایگان برای کشورشون کار کردن و الان ببینید وضعیت این دو کشور رو، که به تنهایی میتونم به جرات بگم پیشتاز در حیطه علم و فناوری هستن، و دو کشوری که در دو قاره اروپا و اسیا، دارن اقایی میکنن، ما باید به این سمت بریم، چاره و گریزی نیست ، وگرنه هر روز و هر روز از دنیا عقب خواهیم افتاد، به نظر من نباید کسی بواسطه اینکه در این رشته کار وجود نداره، علایقش رو رها کنه ، و به قول علی جان اگه خوب ببینید شاید بیکاری برای تمام رشته ها باشه که نه شاید، به طور یقین به این صورت هست، اگر هم دانشجویی رشته ای که انتخاب میکنه علاقه نداشته باشه ، در دوران تحصیلش زجر میکشه و باری به هر جهت خواهد بود.

  پاسخ
 8. برد

  رضا جان به نطر میاد شما یا سنت خیلی پایینه و ترم های اول دانشگاه هستی یا دستی بر آتش نداری و وضع مالیتم توپه… خیلی احساسی و پر حرارت هستی و واقعیت ها رو به هیچ حساب کردی… منم ترم های اول دانشگاه همین فکرهای شما رو داشتم یادش بخیر دوران خوبی بود

  پاسخ
 9. Aerodynamics

  عرض سلام
  برخی دوستان مرتب از کار و درامد حرف میزن… واقعا خنده داره! بندگان خدا شما باید دیپلم میگرفتین میرفتین سرکار ازاد. اگه درس خوندی برا کار و پول خودت رو ضایع کردی، اینجا ایرانه و توهم نزنید لطفا. مگه چند سال عمر میکنی که اینقد خودتو ازار میدی و منتظر تموم شدن درس و اینا باشی؟! به علایقت برس و در اقتصاد قانع باش و از این چار صباح زندگیت لذت ببر. بنده خودم کارشناسی م شیمی فردوسی خوندم بعدش بهتر علائقم رو شناختم اومدم هوافضا الانم دارم دکتری فردوسی میخونم خیلی هم راضی ام. روحیم رو با این دروس و ساختن وسایل هوافضایی حسابی کوک کردم هرروز. برای درامد هم به کارای دیگه میرسم خیلی هم راضیم. شما اگه روحیه ریاضیاتی نداری خب اصن نباید بیایی اینورا. مخلص کلام اینقد به خودتون ظلم نکنید.

  پاسخ
  • برد

   رضا جان گفتم که دستی بر آتش ندارید، ان شاء الله برگردید و برای کار خودتونو آماده کنید شاید اون موقع حرف همو بهتر متوجه بشیم

   پاسخ
 10. majid

  من خودم کارشناسی مکانیک بودم و ارشد دارم پیشرانش می خونم… تو ایران برای کار هوافضایی مگه این که بری تو شغلای نظامی که روحیات و شرایط خودش رو داره… ولی خب بدون کار هم نمیشه زندگی کرد

  پاسخ
 11. فرشید

  نه اخه بحث بیکاری تو هوافضا خیلی فجیع تره…
  چون تو کشور اصلا زمینه کاریش نیست
  ولی بره رشته های دیگه حداقل زمینه کاری هست

  پاسخ
 12. فرشید

  در مورد اون بنده خدایی که گفته از شیمی اومدم هوافضا هم باید بگم :
  عزیز اونایی که از مکانیک و هوافضا اومدن هوافضا هنوز نمیدونن ماهیت هوافضا چیه دیگه چه برسه به شما که داشتی محلول بازی میکردی…

  پاسخ
 13. Aerodynamics

  به فرشید
  بهتره بجای حرفای خاله زنکی دوکلام مباحثه آیرودینامیکی با من داشته باش تا دستت بیاد چند مرده حلاجی. هرچند تو نفر اول نیستی که میری و دیگه پیدات نمیشه. این هم ایمیل من، بسم الله
  Baratian20@gmail.com

  پاسخ
 14. علی

  دوستان خیالتونو راحت کنم شما خنگا که ادعاتون میشه فلان دانشگاه وفلان گرایش هوافضا رو میخونین. فک میکنین غربیها میان دانششونو در اختیار شما بزارن که بتونیین باهاشون رقابت کنین تمام اساتید بزرگی که من باهاشون کلاس داشتم از جمله دکتر ملاعک که بورسیه زمان شاه بودن و فوق دکتری دینامیک پرواز گرفتن از امریکا واساتید… همه میگفتن با هیچ کدوم از این فرمولهای تو کتابا نمیشه هواپیما طراحی کرد کلا طراحی یه هنره تا علم شما این درسارو میخونینن که بهتون نمره بدن بعد مدرک میفهمین که اصلا نمیدونین هواپیما چی هست. شما برین تاریخ هوافضا رو بخونینن تمام پایونیرهای هوافضا اصن دانشگاهه نرفته بودن مثل ویلیام بویینگ – برادران رایت – مهندس نابغه المانی که اولین موشک بالستیک دور برد جهان رو ساخت که رشتش هوافضا نبود و….پس فک نکنین یه دکتری گرفتین میتونین بغهمین هواپیما چیه. درضمن تمام دانشی که ما الان داریم تو صنعت به وجوو اماده در حین کار وبا سعی خطا وازمایش نه تو ی دانشگاه. حتی تو خود امریکا این داستان صدق میکنه برای همین جو گیر نشین اگه واقعا به کارهای طراحی و… علاقه دارین برین تاریخ هوافضا رو بخونین ببینین چجوری این کارا کردن شما هم همون کارو کنین.توی دانشگاه چیزی به شما یاد نمیدن.

  پاسخ
 15. مهران

  علی، واقعا برای نوع نگاهت متاسفم. اینایی که میگی ماله قبل جنگ جهانی دومه. لابد خیال کردی مثلا رپتور، بی۲ اسپیرت یا ترایدنت رو با حدس و خطا و اینا درست کردن؟! نه پسر جان اون موقعی که تو درش بسر میبری توان سخت افزاری محاسبات تکرار و خطا نبوده. امروز مطمئن باش که دینامیک شاره های محاسباتی و همچنین حلهای عددی جامداتی هستند که پرندگان هوافضایی رو تا این حد ارتقا دادن بقیه عرصه هاهم همینطور. پس بهتره بدون اطلاع علمی صحبت نکنیم اینطوری شخصیت ادم بهتر حفظ میشه. این تفکر شماس در این کشور حاکمه که وضعمون اینه. حالا خیلی پیشرفته ایم که دست به تحقیر علم هم بزنیم!!! شما که هنوز نمیتونی تو این کشور نیروگاههای معمولی و بهینه بسازی ، علمی رو تحقیر میکنی که در غرب در حد نیم درصد افزایش راندمان را هم لحاظ میکند، برات متاسفم فقط همین.

  پاسخ
 16. Reza

  سلام دوستان، تمام رشته ها الان بیکاری درشون زیاده و این مربوط به ایران نمیشه اگه تشریف بیارید دانشگاه های خارج از کشور و خصوصا اروپای غربی، تمام کسانی که حتی فوق دکترا دارن، در تمام رشته ها. دارن قراردادی با دانشگاه کار میکنند و این قردادها به طور تقریبا سه ماه ، سه ماه بسته میشه خیلی هاشون سه ماه قرارداد میبندن و سه ماه بیکارن، و منتظر میمونن که دوباره دانشگاه خبرشون کنه، میتونید این موضوع رو تحقیق کنید و به حرف بنده برسید، در تمام دنیا بودجه های هوافضا تقریبا زیر نظر ارگان های نظامی هستش، ولی میتونم بگم مهندسین هوا فضا کار مهندسین مکانیک رو هم انجام میدن ، در ایران هم من خیلی از دوستانم رو مبشناسم که الان مهندس هوافضا هستن و دارن کار مهندس مکانیک رو انجام میدن، این رشته تو ایران هنوز نو پا هستش ، و در ضمن خروجی کمتری نسبت به رشته های دیگه داره، باید امیدوار بود به آینده بهتر برای این رشته و رشته های مهندسی دیگه ، چرا که رشته های مهندسی در تمام دنیا حایز اهمیت خاصی هستن،

  پاسخ
 17. علی

  مهران درست حرفای منو نخوندی این حرفایی رو که زدم از خودم نگفتم همه رو از اساتید بزرگ دانشگاه شریف مثل دکتر مظاهری وملاعک و… شنیدم حالا شما میگی رفتی دو تا کتاب هوافضایی خوندی باور کردی که تمام علم همیناست که غربی ها منت کردن بهموون دادن. این اساتید بزرگوار همه امریکا درس خوندن بعد شما که هیچی نمیدونی میگی نه شماها اشتابه میکنیین اگه واقعا اینطوری بود الان هر کشوری واسه خودش یه رپتور میساخت. ما که تو علم تقلید میکنیم هیچی نیستیم وهمش داریم کتابهای اونارو ترجمه میکنیم . فک نکن غربیها دانششونو راحت دراختیارما میزارن.

  پاسخ
 18. مهران

  اساتید بزرگ اساتید بزرگ… خودت کی هستی؟ هر چند داری اعتراف میکنی هیچی نیستی… اگه ناتوانی لازم نیست با اظهارکردنش دیگران رو ناامید کنی… اگه هم بیسوادی و سوال علمی داری (که البته با توجه به ادبت بعید میدونم روحیه علمی و ریاضی داشته باشی) بپرس شاید بتونم کمکت کنم، چون برخلاف غیبگویی هات بیش از یکهزار ساعت مطالعه و تفکر داشتم در این رشته و این سه سال.

  پاسخ
 19. مهران

  شاگرد جان اندرسن یا خود راسکم هم میبودی فرقی به حالت نمیکرد چون بدر د این رشته نمیخوری. اول باید بری کلاس ادبیات تا بفهمی دیگران رو که نمیشناسی خنگ و هیچی خطاب نکنی.

  پاسخ
 20. Reza

  دوستان بهتره احترام همدیگه رو داشته باشید، هر کسی افکار و نظرات خودش رو داره، هر کسی به یک رشته ای علاقه داره، و هر کسی با روحیات اخلاقیش و علایق و سلایق خودش یک رشته ای رو انتخاب میکنه،
  این رشته خوبه و این رشته بده ، در دنیای امروز مفهومی نداره، دنیای امروز علم نیست، بلکه علوم هستش و هر رشته ای به اندازه خودش پیشرفت کرده، در هر حال هر جوانی با علایق خودش باید یک رشته رو انتخاب کنه، باز هم تاکید میکنم که مشکل بیکاری فقط مربوط به ایران نیست، خیلی ها که الان دارای دکترا و فوق دکترا هستن در قاره اروپا کار چندان جالبی ندارن و حتی میشه گفت که بیکار هم هستن، و باز هم میگم این رشته تو ایران نسبت به رشته های دیگه نو پا هستش و هنوز جا داره که به تدریج بهتر بشه، و پیشرفت کنه

  پاسخ
 21. برد

  من با عمق حرف های علی موافقم ولی با ادبیاتش نه. اینکه تو دانشگاه کار بدرد بخور یاد نمیدن کاملاً درسته
  در مورد اقا رضا هم که دائماً میگن هوافضا می تونه کار مکانیک رو بکنه بله تا حدی درسته ولی این اعتمادو ما توی ایران ندیدیم. هرجا رفتیم گفتیم ارشد هوافضا کار ندادن در حالی که ارشد مکانیک سطح خیلی پایین تر ( مثلاً ازاد یا پیام نور ) رو ارجح دونستن. ما داریم راجع به ایران حرف میزنیم به ما چه جایی که شما درس می خونی چطوریه… در ضمن آدم درس می خونه که یه حرفه ای یاد بگیره ازش ارتزاق کنه من نمی گم دنبال درامد میلیاردیم من به ماهی ۱-۲ میلیون هم راضیم ولی با ارشد و دکتری هوافضا اگه پارتی نداشته باشی که تدریس بگیری اصلاً پول در نمیاری مگه اینکه بری کنکور لیسانس و آموزشگاه و … در حالی که فکر می کنم این حق همه هستش که در رشته و فن و حرفه خودشون یه درامدی داشته باشن بتونن حداقل ها رو برای خودشون فراهم کنن. دیگه بعضی ها فردین تر از فردین شدن و میگن باید مجانی و با عشق کار کرد که به نطر من منطقی و عقلانی نیست و کاملاً احساسی هستش.
  در مورد دوستمون که در مورد علم یه بنده خدای دیگه رو به تحدی!! فرا خوانده بگم که درخت هرچه پر بارتر، سر به زیر تر. برادر من شما به امید خدا در حال گرفتن دکتری هستید و قرار هست استاد !!! بشید. باید یکم انعطاف و مهربانی داشته باشید ۴ نفر هم که بلد نیستن و بخوان از شما یاد بگیرن تحقیر نشن نه اینکه … و البته الان دیگه دکتری گرفتن در رشته های مهندسی نه تنها تو ایران که تو بهترین دانشگاه های جهان هم افتخار چندانی نداره و به دانشجوهای دکتری مهندسی به چشم کسانی که نتونستن کار پیدا کنن نگاه میشه

  پاسخ
 22. علی

  خدا به داد نسل ما برسه واقعا باید چیکار کرد اخه نمیشه که رفت کارگری از بچگی تو گوشمون میخوندن اگه درس نخوندی بدبخت میشی باید بری کارای سخت بکنی. حالا هم که درس خوندیم باید بری کارگری اخه این چع وضعشه
  همه هم پول ندارن برن مغاره بزنن یا ماشین بخرن کار کنن. فک کنم اگه اینجوری پیش بریم یا کارمون به گدایی میکشه یا دزدی یا زورگیری.

  پاسخ
 23. سعید

  عجب بساطی شده !!
  دوستان ناسلامتی همه شما مهندس هوافضا هستید واقعا براتون زشته، معمولا تو همه دنیا نخبه های یه کشور می رن هوافضا می خونن .
  این نوع ادبیات در شأن شما نیست.

  پاسخ
 24. Reza

  دقیقا آقا سعید درست میگن.
  دوستان در شان شما نیست که سواد یکدیگه رو به رخ هم بکشید و این طوری به یکدیگه بی احترامی کنید، خواب حالا چه خوب و چه بد دیگه رفتید و این رشته رو خوندید، و این هم درسته اصولا نخبگان یک کشور در حیطه خودشون در دانشگاه های متفاوت رشته مهندسی هوا فضا رو انتخاب میکنن.

  پاسخ
 25. فرشید

  من موندم این رضا چطوریه که تو خارج از کشور درس میخونه ولی اینقد بیکاره که اولین نفر به کامنتا جواب میده…

  پاسخ
 26. Reza

  دوست عزیز مگه نگاه کردن به کامنتا چقدر وقت میگیره. ببخشید مگه خارج از کشور چیه، که ادم نتونه به کامنتا جواب بده،
  چشم من دیگه قاطی پیاماتون نمیشم.

  پاسخ
 27. علی

  به نظر من نگاه ما ایرانیا به درسو دانشگاه نگاه غلطیه چون انتظار داریم بعد اتمام درسمون یکی مارواستخدام کنه با حقوق بالا ولی فک نکنم تو امریکا وکشورهای اروپایی برای پول در اوردن درس بخونن معمولا پول توی درسو دانشگاه نیست فک کنم بیشتر برای علاقه هست. پول توی کسبو کار هنر تجارت و… غیره هست خیلی به ندرت تو دنیا میشه پیدا کرد که یکی از راه تحصیلو ایناها پولدار شده. ولی خداییش هیشکی از توی دانشگاه چیزی بیرون نیومده همین انیشتین خودمون کلاس دوم دبستان بوده از مدسه اخراجش کردن گفتن تو کودنی به درد تحصیل نمیخوری یا مثلا بیلگیدز دانشجو انصرافی بوده میره با دوستاش کامپیوتر میسازه یا همین اواخر استیو جابز که فک کنم مستندشو دوستان ببین نظرشون درمورد درسو دانشگاهو پول عوض میشه.

  پاسخ
 28. حسن

  آقا Reza کاش همه ادب و متانت شما رو داشتن (به خصوص خودم)
  من خودم لیسانس هوافضا از امیر کبیر گرفتم. ولی الان ترم سه حسابداری داشنگاه آزاد هستم. چون درسم تو این رشته ضعیف بود. ولی خیلی از دوستام که درسشون قوی بود الان تو مپنا (مرتبط با توربین گاز) و هسا دارن کار می کنن. فقط کافیه خودت رو به اساتیدی که دستی تو صنعت دارن وصل کنی و خودت رو بهشون نشون بدی (با برداشتن پروژه و …). حتی یادمه خود دکتر وزیری دانشجوهای قوی رو می برد تو تیم طراحیش. خلاصه که قوی باشی رو هوا میزننت. تو هوافضا خوب بودن کافی نیست. باید نامبر وان باشی تا کار گیرت بیاد.

  پاسخ
 29. سعید

  دوستان اینقدر جر و بحث کردین که کنگر زهتاب تو فیلم در حاشیه ۲ رفت از دانشگاه هاروارد دکتری هوافضا گرفت!

  پاسخ
 30. محمد

  درس خوندن تو دانشگاه خریت محضه . منم که الان دانشگاه میرم به خاطر دلیل های دیگر است.به خاطر موارد حاشیه ای دانشگاه میرم . کارهایی که هم تو کارشناسی انجام دادم یا تو ارشد انجام میدم خیلی بالاتر از درس های دانشگاه است . هم تئوری و هم عملی . رشتمم هم هوافضا است . پروژه ی هوافضایی پیشرفته در یکی از مراکز دارم کار میکنم با مزایای مناسب و جایگاه شایسته بدون محدودیت خاص .
  اینجا به مدرک هیچ کس ارزشی قائل نیستند و جایگاه ها بر اساس مهارت و علم افراد هست . اینو گفتم فقط همین جوری فقط اطلاع داشته باشید .

  پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *