تونل باد مافوق صوت (۲)

سند زیر به معرفی تونل بادهای supersonic و Hypersonic می پردازد:

download-whight

Nozzle and test chamber of the H2K hypersonic wind tunnel

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *