بررسی نتایج اولیه کنکور ارشد هوافضا ۹۳

  اطلاعات و جداولی که در این پست و سایر پستهای کنکوری می آید متعلق به سایت مرکز مهندسی هوافضا می باشد و استفاده از  آن در سایت یا محل دیگر، منوط به اجازه مدیریت سایت مرکز مهندسی هوافضا می باشد.

طبق اطلاعيه سازمان سنجش نتايج اوليه كنكور سراسري كارشناسي ارشد ۹۳ اعلام شده است… لطفا دقت کنید که اطلاعاتی که از ریز درصدها بدست آمده حاصل زحمات خود مخاطبان سایت هست. کسانی که یک روزی مثل شما داوطلبی که همین الان در حال خوندن این مطلب هستی، برای کنکور می خوندند… پس از شما دوست عزیز هم تقاضا داریم که بعد از کنکور و هنگام اعلام نتایج به سایت ما مراجعه کنید و این جامعه آماری را تکمیل نمایید تا دیگران نیز مثل شما از این آمار استفاده کنند.

همه دوستان توجه کنند برای اطلاع از وضعیت قبولی و مقایسه وضعیت خودتون با قبولی های سالهای پیش حتما لینک های زیر رو نگاه کنید:

 

http://asec.ir/post-325.aspx

http://asec.ir/post-438.aspx

http://asec.ir/post-481.aspx

http://asec.ir/post-210.aspx

این هم از جدول اولیه که داوطلبین عزیز زحمت کشیدند اطلاعاتشون رو وارد کردند… اونایی هم که هنوز وارد نکردن، اطلاعاتشون رو در فرم بالا وارد کنند تا جامعیت این جدول بیشتر بشه:

 

زبان انگليسي رياضيات آيروديناميك مكانيك پرواز سازه طراحي اجسام پرنده رتبه رشته كارشناسي نمره كل معدل
۲۱ ۶۱ ۲۳ ۷۳ ۱۲ ۶ ۱۹      
۶.۶۷ ۶۸.۴۲ ۱۶ ۲۶ ۳۸ ۰ ۷۵ مکانیک ۵۹۹۲ ۱۵.۹۳
۱۸.۸۹ ۶۱.۴ ۱۳.۳۳ ۳۳.۳۳ ۳.۵۱ ۲۸.۸۹ ۷۶ هوافضا ۵۹۸۰ ۱۷.۱۲
۶۲.۲۲ ۶۸.۴۲ ۱۶.۶۷ ۳.۳۳ ۲۶.۶۷ ۰ ۱۰۱ مکانیک ۵۸۲۱ ۱۶.۲۲
۲۰ ۳۰ ۲۶ ۲۱ ۱۸ ۳۳ ۱۰۵ هوافضا    
۳.۳۳ ۶۵.۲ ۳۵ ۵ ۴۵.۶ ۰ ۱۱۱ مکانیک ۵۷۴۱ ۱۷.۹۶
۴۸.۸۹ ۵۸.۳۳ ۶.۶۷ ۲۵ سفید ۳۳.۳۳ ۱۱۸ هوافضا ۵۷۳۹ ۱۵.۰۴
۲.۲ ۴۰.۳ ۱۳.۳ ۴۱.۶ ۱۰.۵ ۴۰ ۱۳۹ مکانیک سیالات ۵۶۳۹ ۱۴.۵۴
۴۰ ۷۳.۶ ۲۰ ۰ ۱۵.۶۷ ۰ ۲۱۰ مهندسی شیمی   ۱۶.۲۷
۰ ۶۵ ۱۲ ۱۲ ۴۵ ۰ ۲۲۰ ماشین ریلی ۵۳۰۰ ۱۶.۲۲
۷.۷۸ ۶۴ ۲۰ -۰.۰۹۳۷۵ ۳۱.۵ ۱۳.۳ ۲۵۱ mechanics ۵۱۰۲ ۱۳.۹
۱۰ ۵۴.۳۹ ۲۸.۳۳ ۸.۳۳ ۳۱.۶۷ ۰ ۲۶۱ مهندسی مکانیک ۵۰۵۷ ۱۴.۰۶
۰ ۵۹.۶۵ ۲۳.۳۳ ۱۵ ۲۱.۰۵ -۲.۲۱ ۳۰۸ سیالات ۴۸۶۰ ۱۵.۳۵
۳.۳۳ ۷۰.۱۸ ۳۶.۶۷ ۳.۳۳ ۱.۶۷ سفید ۳۱۲ مکانیک سیالات ۴۸۴۴ ۱۶.۱۳
۲۰ ۳۰ ۳۰ ۱۰ ۲۶.۶۷ ۰ ۳۴۳ مکانیک ۴۷۴۲ ۱۷.۱۱
۰ ۵۸ ۱۷ ۵ ۳۵ ۰ ۳۶۲ مکانیک ۴۷۰۰ ۱۴.۱۹
۶ ۴۷ ۷ ۱۵ ۳۷ ۰ ۳۸۹ مکانیک ۴۶۱۲ ۱۵.۲
۱۳ ۱۹ ۸ ۱۸ ۱۵ ۳۷ ۴۱۳ مکانیک اما برای هوافضا خونده بودم ۴۵۲۹ ۱۵.۲۹
۳۲ ۳۵ ۲۳ ۰ ۲۳.۶ ۰ ۴۹۲ مکانیک ۴۳۳۵ ۱۴.۵۴
۲ ۵۵ ۱۱ ۱۰ ۱۲ ۱۷ ۵۱۰ مکانیک ۴۲۹۸ ۱۲.۲۸
۰ ۲۶ ۱۶ ۱۵ ۳۳ ۶ ۵۵۱ مکانیک سیالات ۴۱۰۰ ۱۴.۲
۷.۷۸ ۳۵.۰۹ ۱۶.۶۷ ۵ ۳۳.۳۳   ۵۵۶   ۴۱۹۸ ۱۵.۲۲
۲۸.۶ ۲۸.۶ ۵ ۵ ۶.۶ ۲۸.۳ ۶۰۰ مکانیک تاسیسات حرارتی   ۱۶.۱
سفید ۵۵ ۲۸ سفید ۱۰ سفید ۶۵۲ مکانیک ۴۰۳۴ ۱۳.۸
-۱.۱ ۵۴ ۱۳ ۵ ۲۷ -۲.۱ ۶۸۶ مکانیک ۳۹۰۰ ۱۳.۳۸
۵ ۵۶ ۸ ۵ ۱۱.۱۱ سفید ۸۳۰ مکانیک   ۱۵.۷
۰ ۵۵ ۱۰ ۱۰ ۰ ۰ ۸۵۰ مکانیک   ۱۴
۰ ۲۱ ۱۰ ۲۲.۳۸ ۰ ۲۴.۲۴ ۸۵۶ مکانیک   ۱۴.۱۶
۲۰ ۸.۷۷ ۰ ۱۳.۳۳ ۰ ۴۴.۴۴ ۹۲۵ کامپیوتر ۳۵۳۸ ۱۳.۵۹
۳۰ ۳۱.۵۸ سفید ۱۰ ۵ ۱۱.۱۱ ۹۷۵ مکانیک بالگرد ۳۴۶۰ ۱۳.۹
سفید ۳۸.۶ ۵ ۱۱.۶۷ ۱.۷۵ .۸.۸۹ ۱۰۰۰ هوافضا ۳۴۲۴ ۱۵.۵
۰ ۵۳ ۱۰ ۵ ۰ ۰ ۱۰۱۱ رباتیک ۳۴۰۷ ۱۴.۸۱
سفید ۳۱.۵۸ سفید ۱۵ ۳.۳ ۲۰ ۱۰۶۹ مکانیک   ۱۳.۴
۱۶ ۹ ۲۰ ۳۳ ۹ ۱۰۸۱ فیزیک ۳۳۱۱ ۱۲.۶۲
۲۵.۵۶ ۲۱.۰۵ ۱۰   ۱۶.۶۷   ۱۱۰۶ مکانیک جامدات ۳۲۹۱ ۱۵.۶۹
سفيد ۳۵ ۲۸.۳ سفيد ۰ سفيد ۱۲۴۱ مکانیک ماشین آلات کشاورزی ۳۱۱۱ ۱۳.۰۶
۴۵.۵۶ ۰ ۱۳.۳۳ ۶.۶۷ -۳.۵ ۱۷.۷۸ ۱۳۲۵ مکانیک ۳۰۰۹ ۱۳.۸۶
۴۵.۵۶ ۰ ۱۳.۳۳ ۶.۶۷ -۳.۵ ۱۷.۷۸ ۱۳۲۵ مکانیک ۳۰۰۹ ۱۳.۸۶
۳ ۳۲ ۲ ۱۲ سفید ۱۳ ۱۴۱۱ فیزیک   ۱۳.۳
۰ ۱۹.۳ ۱۶.۶۷ ۶.۶۷ ۷.۰۲ ۰ ۱۶۵۲ مهندسي مكانيك ۲۶۴۰ ۱۲.۲۷
۱۴- ۰ ۵- ۱۰ ۰ ۱۷ ۲۶۰۰ مهندسی نفت ۱۸۰۰ ۱۴.۲۱
۲.۲۲ ۱/۷۴- ۶/۶۶- ۱/۶۶- ۳/۵۰- ۴/۴۳- ۳۴۶۱ تکنولوزی هواپیما ۱۱۱۹ ۱۵

 

اونایی که میخوان کمی با گرایشهای آیرودینامیک، سازه و جلوبرندگی آشنا بشن لینک زیر رو مطالعه کنند:

آشنایی جامع با گرایش پیشرانش

آشنايي جامع با گرايش و علم آيروديناميك

اشنايي با گرايش سازه هاي هوافضايي

 مطالب مرتبط:

جدول نتايج نهايي كنكور ارشد هوافضا ۹۱

انتخاب رشته کنکوری های سراسری و هوافضا

چند نکته درباره انتخاب رشته ارشد هوافضا ۹۱….

من میخوام شروع کنم….

درصد رتبه های کنکور هوافضا

آشنایی با کنکور ارشد هوافضا

كلمات كليدي: نتايج اوليه كنكور هوافضا ۹۲ – ارشد هوافضا ۹۲ – درصدهاي كنكوري – آمار رتبه هاي كنكور هوافضا ۹۲ – كنكور سراسري كارشناسي ارشد هوافضا ۹۲ – جدول رتبه ها و درصدهاي كنكور هوافضا – قبولي در رشته هوافضا – رتبه هاي قبولي در هوا فضا – انتخاب رشته هوا فضا – قبولي ارشد هوافضا دانشگاه – آخرين رتبه ها

 

4 دیدگاه درباره “بررسی نتایج اولیه کنکور ارشد هوافضا ۹۳

 1. بهروز

  خب من مهندسی صنایع میخونم ولی خیلی دوس دارم هوافضا بخونم هرچند درس های ما کاملا متفاوته.میخواستم بدونم ایا برای شرکت کردن در ارشدش محدودیتی هست؟یعنی میتونم ثبت نام کنم؟ یا باید رشته ی مرتبط با خود هوافضا باشه.
  اگر پاسخ را ایمیل کنید سپاسگذار خواهم بود.
  با تشکر

  پاسخ
  • admin نویسنده پست

   بعله می تونید… هم می تونید رشته خودتون رو امتحان بدید و در کنارش هوافضا هم بدید… یعنی هردو باهم

   پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *