الگوی جریان بال هواپیما

پس از آشنايي با پارامترهاي بال ، نوبت به اين ميرسه كه با الگوي جريان روي بال هواپيما آشنا بشيم… خب مهمترين موضوعي كه جريان روي ايرفويل رو با جريان روي بال متمايز مي كنه ابعاد جريانه… به عبارتي جريان در بال سه بعدي مي شه…


جرياني كه در بعد سوم (در طول دهانه-span بال ) ايجاد ميشه ناشي از ايجاد گردابه هاييه كه در نوك بال ايجاد ميشوند…. دليل به وجود آمدن گردابه ها هم، اختلاف فشار سطح زيرين و رويين بال هست كه در نوك بال، باعث بالا آمدن جريان زيري به روي بال و گردش جريان ميشه:وجود گردابه در بال، پيامد مثبتي محسوب نميشه… چون خيلي از انرژي جريان رو ميگره و پسا رو افزايش ميده… همونطور كه در شكل فوق مي بينيد، جريان گردشي در نوك بال باعث ميشه كه هر چقدر از طرف ريشه بال به سمت نوك بال پيش بريم، نيروي برآ كاهش پيدا كنه تا اينكه در نوك مقدار برآ به صفر برسه… خب حالا با دانستن اين موضوع، به الگوي جريان روي بال هواپيما از سه جهت دقت كنيد… از نماي بالا جريان هوا به صورت زير است:جريان روي بال به سمت ريشه بال همگرا شده و در زير بال به سمت نوك بال متمايل شده است…. و اين موضوع به خاطر ايجاد جريانات گردابه اي نوك بال است.


در نماي كناري نيز جريان ابتدا به سمت بالا (upwash) و سپس به سمت پايين (downwash) متمايل مي گردد:از نماي پشت هم جريان به دو بخش تقسيم مي شود. يكي جريان هوايي كه در پشت هواپيما و دنباله مسير آن به سمت پايين حركت مي كند و ديگري جريان بالا رونده كه در بيرون مسير حركت هواپيما وجود دارد:در قسمتهای بعدی به دیگر پارامترها و مباحث بال می پردازیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *